ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΙΓΕΙΟΥ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕΣΩ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ
LACTOBACILLUS PLANTARUM PCA 236
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύντομη Περιγραφή

To Αigoplus είναι ένα καινοτόμο εγχείρημα που έγκειται στην προσθήκη προβιοτικών καλλιεργειών, οι οποίες έχουν απομονωθεί από παραδοσιακά γαλακτοκομικά προϊόντα της χώρας μας, στο σιτηρέσιο αιγών αυτόχθονων φυλών. Αναμένεται ότι η παρουσία των προβιοτικών θα συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της ποσότητας αλλά και της ποιότητας του παραγόμενου γάλακτος, και κατά συνέπεια θα έχει θετικό αντίκτυπο στα οικονομικά αποτελέσματα της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και των συνεργαζόμενων φορέων.