Ενότητες Εργασίας

 • E.E.1 Επιλογή παραγωγών & καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης (είδος σιτηρεσίου, περίοδος σιτηρεσίου, ποσότητες παραγωγής γάλακτος κλπ)

  Π.1.1 Έκθεση καταγραφής υφιστάμενης κατάστασης παραγωγής γάλακτος & σιτηρεσίων από τους συμμετέχοντες κτηνοτρόφους του ΑΣ Μυλοποτάμου
  Π.1.2 Έκθεση καταγραφής υφιστάμενης κατάστασης παραγωγής γάλακτος & σιτηρεσίων από τους συμμετέχοντες κτηνοτρόφους της ΕΑΣ Νάξου

 • Ε.Ε.2 Παραγωγή λυοφιλιωμένης μορφής του στελέχους Lactobacillus plantarum PCA 236

  Π.2.1  Παραγωγή λυοφιλιωμένης καλλιέργειας
  Π.2.2  Ενσωμάτωση λυοφιλιωμένης καλλιέργειας στο ειδικό συμπλήρωμα αιγών

 • Ε.Ε.3 Χορήγηση ειδικού συμπληρώματος διατροφής αιγών

  Π.3.1  Υλοποίηση της πειραματικής επέμβασης/ εκπαίδευση κτηνοτρόφων

 • Ε.Ε.4 Μικροβιολογικός, φυσικοχημικός & οργανοληπτικός έλεγχος γάλακτος

  Π.4.1  Έλεγχος μικροβιολογικών φυσικοχημικός & οργανοληπτικός χαρακτηριστικών γάλακτος

 • Ε.Ε.5 Προβολή και διάχυση των ευρημάτων του έργου

  Π.5.1  Ανάπτυξη & ενημέρωση ιστοσελίδας & Social Media
  Π.5.2 Δημοσιεύσεις στο Ε.Α.Δ. & στο Δίκτυο της ΕΣΚ, συμμετοχή σε συνέδρια, διοργάνωση