Το έργο

Τα τελευταία χρόνια, τα προβιοτικά γίνονται όλο και πιο δημοφιλή ως μία σοβαρή και πολλά υποσχόμενη εναλλακτική επιλογή για την αντικατάσταση της χρήσης αντιβιοτικών, τα οποία ακόμη χρησιμοποιούνται σε αρκετές χώρες ως μέσο ενίσχυσης της ανάπτυξης των ζώων (Antibiotic Growth Promoters; AGP). Βασικός σκοπός της προσθήκης προβιοτικών στις ζωοτροφές είναι η διατήρηση και η βελτίωση των επιδόσεων (ανάπτυξη και παραγωγικότητα) των ζώων καθώς και η πρόληψη/έλεγχος των εντερικών παθήσεων. Στο πλαίσιο της αυξανόμενης γενικής ανησυχίας σχετικά με την υποθεραπευτική χρήση των AGP στις ζωοτροφές αλλά ταυτόχρονα και της διεθνώς αναδυόμενης τάσης για την ανάδειξη του ρόλου της μικροβιακής οικολογίας του γαστρεντερικού σωλήνα των ζώων στην παραγωγικότητα τους, αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των προβιοτικών που αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων.  

Το εργαστήριο Γαλακτοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχοντας στη διάθεση του μια συλλογή – θησαυρό  πολύτιμων μικροοργανισμών με το ακρωνύμιο ACA-DC θα παρέχει το προβιοτικό οξυγαλακτικό στέλεχος Lactobacillus plantarum PCA 236 καθώς και την τεχνογνωσία ενσωμάτωσης του στο σιτηρέσιο των αιγών. Τα δύο μέλη της Επιχειρησιακής Ομάδας, ΑΣ Μυλοποτάμου και Ε.Α.Σ. Νάξου Α.Ε.Σ. Α.Ε., θα προωθήσουν τη χρήση του ενισχυμένου σιτηρεσίου σε επιλεγμένους κτηνοτρόφους και κατόπιν των υποδείξεων του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το παραγόμενο γάλα θα ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσω μικροβιολογικών και φυσικοχημικών αναλύσεων από το Εργαστήριο Γαλακτομίας προκειμένου να προσδιοριστεί η επίδραση της προσθήκης του προβιοτικού στελέχους

Skip to content