Διαδικτυακή συνάντηση των μελών του έργου Aigoplus

15 Μαΐου 2023

Tη Δευτέρα 15/5/23 πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση για τα συμμετέχοντα μέλη του έργου με τίτλο “Βελτίωση της σύστασης και της ποσότητας του αίγειου γάλακτος μέσω χορήγησης στις αίγες συμπληρώματος διατροφής με το προβιοτικό στέλεχος Lactobacillus plantarum PCA 236”, ακρωνύμιο Aigoplus και κωδικό ΠΣΚΕ Μ16ΣΥΝ-00182.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την απόφαση ένταξης του έργου στη Δράση 2 των Υπομέτρων 16.1-16.2 “Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας”.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής Microsoft 365- Teams με τη συμμετοχή εκπροσώπων  από την Ε.Α.Σ. Νάξου Α.Ε.Σ. Α.Ε., τον ΑΣ Μυλοποτάμου και το Εργαστήριο Γαλακτοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ την οργάνωση της ανέλαβε ο Συντονιστής Φορέας του έργου foodstandard.

Αντικείμενο του έργου είναι η προσθήκη του προβιοτικού στελέχους Lactobacillus plantarum PCA 236 στο σιτηρέσιο αιγών με σκοπό τη διατήρηση και βελτίωση των επιδόσεων των ζώων, καθώς και την πρόληψη/έλεγχο των εντερικών παθήσεων.

Στόχος της συνάντησης ήταν αφενός η ενημέρωση σχετικά με την έναρξη των εργασιών του έργου και των επιμέρους διοικητικών θεμάτων, και αφετέρου η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης των προαπαιτούμενων εργασιών που αφορούν την επιλογή των κτηνοτρόφων και τη μεθοδολογία διεξαγωγής του πειράματος σε συνθήκες σταβλικών εγκαταστάσεων.

Skip to content